27-04-07

TOP 100

Bij zulk weer dient u eigenlijk  niet voor de pc te zitten .

Maar nu u hier toch bent, ziehier de Wine Spectator top 100 voor 2006.

Het getal dat voor de wijn staat zijn de punten die er door WS zijn aan toegekend.

Naast de Gros Noré ( top in alle jaren) is de enige wijn die ik van deze lijst al proefde het nummer 63.

Ik vond hem niet eens zo lekker…

 

Oh, ja, gedronken deze week :
Cap de Faugères, Cotes de Castillon 2001 : Perfect op dronk, betere St Emilion Grand Cru waard, 10europrijstopper, drinken uit Riedelglas op 18°-- 87ptn
Chateau Lagrange, St Julien 2003 : alweer een 2003wijn waar ik puur plezier aan beleef, vooral dan de 2de en zéker de derde dag...ik slurpte de vloeistof van tussen het sediment om toch maar die smaak nog eens te proeven. Un vrai régal, zouden onze Zuiderburen zeggen. 92+ ! 

 
Wine Spectator top 100

1

97 $70 caSanova di neRi BRunello di Montalcino

tenuta nuova 2001

2

95 $85 Quilceda cReek caBeRnet Sauvignon

WaShington 2003

3

98 $75 château léoville BaRton St.-Julien 2003

4

96 $47 concha y toRo caBeRnet Sauvignon

Puente alto don MelchoR 2003

5

97 $70 doMaine du Pégaü châteauneuf-du-PaPe

cuvée RéSeRvée 2003

6

97 $45 château lafauRie-PeyRaguey SauteRneS 2003

7

96 $38 koSta BRoWne Pinot noiR RuSSian

RiveR valley 2004

8

97 $75 kongSgaaRd chaRdonnay naPa valley 2003

9

96 $70 BRancaia toScana il Blu 2004

10

95 $50 tWo handS ShiRaz BaRoSSa valley

Bella’S gaRden 2004

11

96  $80 cloS deS PaPeS châteauneuf-du-PaPe 2004

12

97 $70 SiRo Pacenti BRunello di Montalcino 2001

13

96 $65 doMaine chaRvin châteauneuf-du-PaPe 2003

14

95  $45 château guiRaud SauteRneS 2003

15

95 $38 Shea Pinot noiR WillaMette valley

Shea vineyaRd eState 2004

16

94 $23 langMeil ShiRaz BaRoSSa valley

valley flooR 2004

17

95 $65 château léoville PoyfeRRé St.-Julien 2003

18

97 $60 Quinta do vale Meão douRo 2004

19

97 $75 Paul coulon & filS châteauneuf-du-PaPe

BoiSRenaRd 2003

20

94 $43 ShafeR chaRdonnay naPa valley caRneRoS

Red ShouldeR Ranch 2004

 

21

95 $48 MeRRy edWaRdS Pinot noiR RuSSian RiveR

valley kloPP Ranch Méthode à l’ancienne 2003

22

94 $70 leWiS caBeRnet Sauvignon naPa valley 2003

23

96 $90 fanti BRunello di Montalcino 2001

24

95 $75 viña alMaviva Puente alto 2003

25

94 $40 SPRing valley uRiah Walla Walla valley 2003

26

98 $224 kRug BRut chaMPagne 1995

27

94 $60 MaRcheSi de’ fReScoBaldi BRunello

di Montalcino caStelgiocondo 2001

28

97 $125  château ducRu-Beaucaillou St.-Julien 2003

29

95 $75 aRcheRy SuMMit Pinot noiR WillaMette

valley aRcuS eState 2003

30

96 $70 auBeRt chaRdonnay SonoMa coaSt

lauRen 2004

31

94 $45 le vieux donJon châteauneuf-du-PaPe 2004

32

94 $70 Pio ceSaRe BaRolo 2001

33

95 $80 château Pichon-longueville-BaRon

Pauillac 2003

34

94 $45 Bodega catena zaPata MalBec Mendoza

alta 2003

35

94 $38 Joh. JoS. PRüM RieSling auSleSe MoSel-

SaaR-RuWeR gRaacheR hiMMelReich 2004

36

93 $20 the heSS collection chaRdonnay

naPa valley 2004

37

93 $17 Matua Sauvignon Blanc MaRlBoRough

PaRetai eState SeRieS 2005

38

94 $50 toRBReck the StRuie BaRoSSa valley 2004

39

94 $60 château Pontet-canet Pauillac 2003

40

92  $17 kiM cRaWfoRd Sauvignon Blanc

MaRlBoRough 2006

41

93 $35 duval-leRoy BRut chaMPagne nv

42

94 $50 didieR dagueneau Pouilly-fuMé 2004

43

93 $25 yangaRRa eState gRenache-ShiRaz-

MouRvèdRe MclaRen vale cadenzia 2004

44

94 $65 caSa laPoStolle cloS aPalta

colchagua valley 2003

45

95 $85 Sette Ponti toScana oReno 2004

46

93 $32 the Royal tokaJi Wine co. tokaJi aSzú

5 PuttonyoS Red laBel 2000

47

93 $35 Quinta do cRaSto douRo ReSeRva

old vineS 2004

48

92 $23 PiRRaMiMMa ShiRaz MclaRen vale 2003

49

93 $45 aRgyle Pinot noiR WillaMette valley

nuthouSe 2003

50

94 $74 alBan SyRah edna valley Reva 2004

/500ml


51

93 $28 doMaine alfRed Pinot noiR edna valley

chaMiSal vineyaRdS 2004

52

92 $19 zind-huMBRecht geWüRztRaMineR alSace 2004

53

93 $30 Sea SMoke Pinot noiR Santa Rita hillS

Botella 2004

54

93  $38 MuelleR Pinot noiR RuSSian RiveR valley

eMily’S cuvée 2003

55

93 $30 Pago de loS caPellaneS RiBeRa del dueRo

cRianza 2003

56

94 $45 BodegaS lan RioJa edición liMitada 2003

57

93 $45 ken WRight Pinot noiR WillaMette valley

canaRy hill vineyaRd 2004

58

93 $55 château SMith-haut-lafitte

PeSSac-léognan 2003

59

93 $48 loRing Pinot noiR Santa lucia highlandS

RoSella’S vineyaRd 2004

60

94 $45 SiduRi Pinot noiR Santa lucia highlandS

gaRyS’ vineyaRd 2004

61

93 $38 fattoRia PetRolo toScana toRRione 2004

62

92 $20 chateau Ste. Michelle chaRdonnay

coluMBia valley canoe Ridge eState 2004

63

92  $38 château PRieuRé-lichine MaRgaux 2003

64

91 $13 JacoB’S cReek ShiRaz South auStRalia

ReSeRve 2003

65

91 $15 gReg noRMan eStateS caBeRnet-MeRlot

liMeStone coaSt 2003

66

90 $12 aloiS lagedeR Pinot Bianco alto adige 2005

67

90 $12 BodegaS BoRSao gaRnacha caMPo de BoRJa

tReS PicoS 2004

68

91 $20 MollydookeR ShiRaz MclaRen vale-langhoRne

cReek-PadthaWay the BoxeR 2005

69

90 $15 chuRchill douRo chuRchill eStateS 2004

70

94 $75 PenfoldS ShiRaz BaRoSSa valley RWt 2003

71

92 $32 leMelSon Pinot noiR WillaMette valley

thea’S Selection 2004

72

92 $25 SBRagia faMily chaRdonnay dRy cReek valley

hoMe Ranch 2004

73

95 $100 BRanSon coach houSe ShiRaz

BaRoSSa valley coach houSe Block RaRe

Single vineyaRd 2004

74

91 $20 Jean-louiS chave Sélection côteS du Rhône

Mon coeuR 2004

75

96 $155 Paul JaBoulet aîné heRMitage la chaPelle 2003

76

90

$15

teRRedoRa falanghina iRPinia 2004

77

90 $18 elk cove Pinot gRiS WillaMette valley 2005

78

95 $112 achával-feRReR finca altaMiRa Mendoza 2004

79

93 $17 JohanniShof RieSling kaBinett Rheingau

JohanniSBeRg v 2004

80

90 $22 Benton-lane Pinot noiR WillaMette valley 2004

81

90 $22 avignoneSi vino noBile di MontePulciano 2003

82

95 $200 MoMMeSSin cloS de taRt 2003

83

92 $22 PeRRin & filS vacQueyRaS leS chRiStinS 2004

84

91 $22 novelty hill caBeRnet Sauvignon

coluMBia valley 2003

85

91 $19doMaine teRlato & chaPoutieR ShiRaz-viognieR

victoRia 2004

86

93 $42 BodegaS y viñedoS o. fouRnieR alfa cRux

uco valley 2002

87

91 $26 doMaine du gRoS noRé Bandol 2003

88

94 $115 doMaine deS laMBRayS cloS deS laMBRayS 2003

89

91 $25 celleR lauRona MontSant 2003

90

94 $65 de tRaffoRd ShiRaz StellenBoSch 2003

91

91 $14 château gigault PReMièReS côteS de Blaye

cuvée viva 2003

92

91 $18 Bodega RenaceR MalBec Mendoza Punto final

ReSeRva 2004

93

91 $25 Bodega coloMé calchaQuí valley 2004

94

91 $21 BRündlMayeR gRüneR veltlineR QualitätSWein

tRocken kaMPtal kaMPtaleR teRRaSSen 2004

95

93 $29 ShaW & SMith chaRdonnay adelaide hillS

M3 vineyaRd 2004

96

93 $40 cRaggy Range Pinot noiR MaRtinBoRough

te Muna Road vineyaRd 2004

97

91 $18 SyMington faMily eStateS touRiga fRanca-

touRiga nacional douRo altano ReSeRva 2003

98

93 $30 fRançoiS chidaine MontlouiS SuR loiRe

leS choiSilleS 2004

99

91 $25 Matetic SyRah San antonio eQ 2004

100

93 M. chaPoutieR St.-JoSePh leS gRanitS 2003

 

18:34 Gepost door vinejo | Permalink | Commentaren (5)

Commentaren

Oeps zie nu pas dat op 11 Clos des Papes 2004 staat, die dronken we in de les bij Syntra en hij was fabuleus, merci Philippe!

Gepost door: vinejo | 27-04-07

Volgens mij heb je de 88 ook al geproefd (ook al was het misschien een ander jaar). Ik ook trouwens. Vorige week zelfs.
En tot mijn grote verbazing kom ik op 55 een fles tegen die ik onlangs voor een habbekrats op e-bay kocht.
Vanavond ook best genietbaar uit de Castillon: Ch. Cantegrive 2002. Best genietbaar, maar ook niet meer dan dat. Ach ja, ik zeg altijd: morgen beter...

Gepost door: PvdW | 27-04-07

Inderdaad P maar het was dus wel de 2004 ( veel te jong, jong, zo gesloten als wat!)
En in andere jaren dronk ik ook al Gigault Viva(1999, zéér lekker), Smith HLafitte( ook 1999, magnum met Gerten en co, de goedkopere Latour Martillac 2002 werd algemeen ( blind!)nog iets beter bevonden), Léoville Poyferré( 1997, goed, maar gelukkig kunnen kopen aan 21 €, meer was ie niet waard), en uiteraard Guiraud(2001..) en Lafaurie Peyragey(1999 en 1970! nog super! )
En Fanti, Brunello heb ik liggen van 1998, gekocht op de veiling voor een 20tal euro, die ligt al een tijdje naar me te lonken...

Maar je laatste zin doet me nog meer watertanden...
;-)

Gepost door: vinejo | 28-04-07

Toch beter niet te lang meer wachten met die Fanti... Bel maar ; ik kom wel helpen.

Gepost door: BDC | 28-04-07

Eh, heb eens gecheckt, t' is geen Fanti maar Banfi...
ook niet slecht hoop ik...

Gepost door: vinejo | 29-04-07

De commentaren zijn gesloten.